Dekan i Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike

Lektor në lëndët: Kontrolli i prodhimit dhe sigurimi i cilësisë, Teknologji dhe drejtimi i cilësisë.

CV

  • genti.guxho@upt-tekstilmoda.org, gguxho@fim.edu.al