Përgjegjëse e Departamentit të Tekstilit dhe Modës

Përgjegjëse e Sektorit të Veshjeve

Lektore në lëndët: Teknologji e prodhimit të veshjeve, Zhvillimi i projektimi të konceptit, Teknologji e prodhimit të veshjeve II

CV

  • eshehi@fim.edu.al