Lektore në lëndët: Laboratore të projektimit CAD/CAM, Konstruktimi virtual i modeleve dhe prototipeve

CV

  • tspahiu@fim.edu.al