Teknike në: Atelierin e Dizenjimit dhe Modelimit.

Asistente për lëndët: Teknologjia e prodhimit të veshjeve. Modelim veshjesh

Lektore në lëndët: Modelim i veshjeve, logjistika e modës, tregu dhe prodhimi i modës

CV

  • aleti@fim.edu.al