Lektore në lëndët: Shkencë dhe teknologji e materialeve tekstile, Tekstilet teknike, Tekstilet pa thurje

CV

  • ikola@fim.edu.al