Lektore në lëndët: Shkencë dhe teknologji e materialeve tekstile, Antropologji

CV

  • edumishllari@fim.edu.al