Teknike në: Laboratorin Fiziko-Mekanik dhe Kimik të Tekstilit dhe Lëkurës, Seksioni Kimik

Asistente për lëndët: Kimi e fibrave, Shkenca dhe Teknologjia e Materialeve Tekstile.

Pedagoge e jashtme në lëndën: Kimia e fibrave,

CV

  • elaci@fim.edu.al