Lektore në lëndët: Menaxhimi i prodhimit, Marketingu strategjik dhe politikat zhvillimore

CV

  • sspahija@fim.edu.al