Përgjegjëse për: Seksionin kimik të tekstileve dhe lëkurës

Lektore në lëndët: Kimia organike, Kimia e fibrave tekstile.

CV

  • mhylli@fim.edu.al