Lektore në lëndët: Teknologji të avancuar në tekstile, Projektim Tekstili, Teknologji industrial II

CV

  • bkolgjini@fim.edu.al