Dekan i Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike
Lektor në lëndët: Kontrolli i prodhimit dhe sigurimi i cilësisë, Teknologji dhe drejtimi i cilësisë.

 • genti.guxho@upt-tekstilmoda.org, gguxho@fim.edu.al

Përgjegjëse e Departamentit të Tekstilit dhe Modës
Përgjegjëse e Sektorit të Veshjeve
Lektore në lëndët: Teknologji e prodhimit të veshjeve, Zhvillimi i projektimi të konceptit, Teknologji e prodhimit të veshjeve II
CV

 • eshehi@fim.edu.al

Përgjegjëse për: Seksionin kimik të tekstileve dhe lëkurës
Lektore në lëndët: Kimia organike, Kimia e fibrave tekstile.

 • mhylli@fim.edu.al

Lektore në lëndët: Teknologji industriale I, Tekstilet Smart
CV

 • ikazani@fim.edu.al

Lektore në lëndët: Teknologji të avancuar në tekstile, Projektim Tekstili, Teknologji industrial II
CV

 • bkolgjini@fim.edu.al

Lektore në lëndët: Menaxhimi i prodhimit, Marketingu strategjik dhe politikat zhvillimore
CV

 • sspahija@fim.edu.al

Lektore në lëndët: Shkencë dhe teknologji e materialeve tekstile, Antropologji
CV

 • edumishllari@fim.edu.al

Lektore në lëndët: Laboratore të projektimit CAD/CAM, Konstruktimi virtual i modeleve dhe prototipeve
CV

 • tspahiu@fim.edu.al

Lektore në lëndët: Shkencë dhe teknologji e materialeve tekstile, Tekstilet teknike, Tekstilet pa thurje
CV

 • ikola@fim.edu.al

Teknike në: Laboratorin Fiziko-Mekanik dhe Kimik të Tekstilit dhe Lëkurës, Fiziko-Mekanik
Asistente për lëndët: Shkenca dhe Teknologjia e Materialeve Tekstile, Kontroll i Prodhimit dhe Sigurimi i Cilesise, Teknologji dhe drejtimi i cilësisë, Teknologji Industriale I.

 • rhida@fim.edu.al

Teknike në: Atelierin e Dizenjimit dhe Modelimit.
Asistente për lëndët: Teknologjia e prodhimit të veshjeve.

 • aleti@fim.edu.al

Teknike në: Laboratorin Fiziko-Mekanik dhe Kimik të Tekstilit dhe Lëkurës, Seksioni Kimik
Asistente për lëndët: Kimi e fibrave, Shkenca dhe Teknologjia e Materialeve Tekstile.

 • elaci@fim.edu.al