posteri-vendi-i-organizimit

Konferenca e 7 Ndërkombëtare e Textilit

10 – 11 Nëntor 2016,  Tirana

 

Udhëzime për autorët – Abstrakti

Udhëzime për autorët – Artikulli i plotë

Udhëzime mbi akomodimin – Hotelet

Programi – program-of-7th-itc

Libri i proçedurave – 2016