Konferenca e 8 Ndërkombëtare e Textilit

18 – 19 Tetor 2018,  Tirana

 

Udhëzime për autorët – Abstrakti

Udhëzime për autorët – Artikulli i plotë

Udhëzime mbi akomodimin – Hotelet

Programi

Libri i proçedurave