06 Mar

Dita e Modës & Karrierës është një aktivitet që organizohet çdo vit, ku studentët prezantojnë punimet e tyre vetjake në formën e mini koleksioneve.

Leave a Comment