Video

The Fashion Show and Career Day is a yearly organized activity where students present their own works in form of mini collections. The purpose of this activity is the promotion of our students as high specialists in technology of production, design and pattern making for garments and footwear. This regular activity brings closer our academic unit with public institutions and the industrial sector of garment and footwear.

Video Sfilata

Çdo vit Departamenti i Tekstilit dhe Modës organizon Ditën e Modës si një aktivitet ku studentet prezantojnë punimet e tyre vetjake në formën e mini koleksioneve. Qëllimi i aktivitetit është promovimi i studentëve në profesionin e specialistit të lartë të teknologjisë e prodhimit, dizenjimit e modelimit të tekstileve, veshjeve dhe këpucëve. Ky aktivitet i përvitshëm sjell me pranë njësinë tonë akademike me institucionet shtetërore dhe sektorin industrial të prodhimit të veshjeve dhe këpucëve.

Map

Department of Textile and Fashion
Sheshi Nënë Tereza, Nr. 1, Tiranë 1000, Albania